Společnost JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. vznikla v roce 1992 v Luhačovicích. Od svého vzniku byla její činnost zaměřena na sběr, svoz a třídění komunálního odpadu a další služby spojené s odpadovým hospodářstvím.  

     Díky kvalitě poskytovaných služeb a zázemí firmy, rozšířila JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. své pole působnosti do nových regionů. Aby mohla být kvalita poskytovaných služeb zachována i na nových působištích, vznikla v roce 2000 firma JOGA RECYCLING s.r.o. se sídlem ve Valašských Kloboukách a v roce 2001 firma JOGA VALAŠSKO s.r.o. se sídlem ve Valašských Kloboukách. 

    Dnes se firmy JOGA nezabývají jen svozem a tříděním odpadů, ale také sběrem recyklovatelných surovin, poradenskou a konzultační činností v oblasti nakládání s odpady, obchodováním s odpady a třeba také vývojem a distribucí Adresáře firem podnikajících v odpadovém hospodářství, kde můžete najít téměř všechny firmy působící v ČR, které se odpadovým hospodářstvím zabývají.

     JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. také již více jak 15 let pořádá odborný "odpadářský" kongres a výstavu ODPADY - LUHAČOVICE.

     Důležitou součástí firemní politiky je osvětová činnost. Proto každoročně, k příležitosti DNE ZEMĚ, pořádají firmy JOGA pro žáky vybraných základních škol zábavná dopoledne, kde jsou jim formou her a soutěží s "ekologickým" námětem vštěpovány základy ohleduplného chování k životnímu prostředí.

 

 

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008