POZVÁNKA

na XXXI. Mezinárodní kongres a výstavu

„ODPADY - LUHAČOVICE 2023“,

který se bude konat ve dnech 13. - 15. září 2023 v KD Elektra v Luhačovicích.

 

PŘEDBĚŽNÝ program XXXI. Mezinárodního

kongresU  a výstavy ODPADY – LUHAČOVICE 2023

Luhačovice,13.9. – 15.9. 2023, Kulturní dům ELEKTRA

 

Středa – 13. 9. 2023   HLAVNÍ TÉma 1. DNE : SPALOVÁNÍ ODPADŮ

09.00–11.30 – PRAKTICKÉ  ZKUŠENOSTI Z PROVOZU SUŠÁRNY...Ing.J.Kulíšek, ČOV PŘEROV

- VYHLÁŠKA Č. 169/2023 SB.– VÝKLAD…………………………..

- Technologie MBÚ odpadů …INg. Jiří Fendrych, SOKOLOVSKÁ UHELNÁ

- EVIDENCE ODPADŮ V ROCE 2023……………………….………………CENIA PRAHA

11.30-12.00 DISKUZE

12.00-15.00 OBĚD

15.00-17.00 ODBORNÁ DISKUSE- STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A ODBORNÝCH FIREM

19.30 -22.00 1.SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA                       

 

 

 

Čtvrtek – 14. 9. 2023            Hlavní Téma 2. DNE: ZÁLOHOVÁNÍ

09.00–11.30 FUNGOVÁNÍ ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU

                      NÁPOJOVÝCH OBALŮ v sr …………………………..MARIÁN ÁČ ,GEN.REDITEL

                    ZKUŠENOSTI OBCHODNÍCH ŘETĚZCŮZ ODEBÍRÁNÍ PET LAHVÍ….Kaufland

                    JAKÝ BUDE MÍT VLIV ZÁLOHOVÁNÍ PET lahví

                      NA EKONOMIKU  SVOZU PLASTŮ VE MĚSTECH ……....……ZÁSTUPCE MĚSTA

                    – LZE PROVOZOVAT VE MĚSTECH SOUČASNĚ

                      ZÁLOHOVÁNÍ PET lahví, SVOZ PET LAHVÍ

                     A ODEBÍRÁNÍ PET LAHVÍ  V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH?...............

11.30-12.00  DISKUZE

15:00-17:30  ODBORNÁ DISKUSEODBORNÝCH FIREM,  STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

19.30-22.00  2. SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA

 

                   

 

Pátek – 15. 9.        EXKURZE VE SKLÁRNĚ STRÁNÍ  CERVA BOHEMIA

10.00 – 11.00  PROHLÍDKAPROVOZU SKLÁRNY  A RECYKLACE  SKLA V PRAXI

11.00 12.00  PROHLÍDKA VÝSTAVY  SKLA VČETNĚ MOŽNOSTI ZAKOUPENÍ SKLA

                       SE SLEVOU PRO   ÚČASTNÏKY KONGRESU V PODNIKOVÉ PRODEJNĚVE STRÁNÍ

12.05 12.10  UKONČENÍ XXXI. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU A VÝSTAVY

                       ODPADY – LUHAČOVICE 2023

12.1014.00   OBĚD