POZVÁNKA

na XXX. Mezinárodní kongres a výstavu

„ODPADY - LUHAČOVICE 2022“,

který se bude konat ve dnech 14. - 16. září 2022 v KD Elektra v Luhačovicích. Pozváni budou všichni nejvýznamnější odborníci, kteří na kongrese přednášeli za 30 let.

    Předběžný program kongresu:

NOVÉ TECHNOLOGIE VYUŽITÍ A ZPRACOVÁNÍ BIOODPADU

 • Výklad vyhlášky, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem.
  JUDr. Dana Římanová
 • Sušením čistírenských kalů k výrobě biopaliva.
  Ing. O. Zwettler, Ing. M. Kos CSc.
 • Využití solární energie k biologickému sušení při výrobě biopaliv.
  Ing. J. Gabryš
 • Nové zpracovatelské kapacity recyklace plastů v ČR a EU.

 

SERIÓZNÍ HODNOCENÍ STAVU LEGISLATIVY V ODPADECH ZA OBDOBÍ 30 LET

Přednášejí ministři, náměstci a ředitelé odboru odpadů ŽP, špičkoví odborníci v OH.

 • Hodnocení vývoje legislativy v odpadech za 30 let v ČR.
  RNDr. miloš. Kužvart
 • Praktické zkušenosti ze systému zpětného odběru PET lahví
  Slovenská agentúra životného prostredia
 • Přednáška exministra životního prosředí
  RNDr. Libor Ambrozek

 • Důvody stagnace legislativy proti EU (Slovensko, Švédsko, atd.).

 • Přednáška exministra životního prostředí
  RNDr. Martin Bursík
 • Prezentace odborných sdružení - 30 let v oboru OH v ČR.

 • Prezentace nejvýznamnějších firem v OH v ČR.

 

Těšíme se na setkání s odborníky z OH.

 

Ing. Josef Gabryš

Ředitel Kongresu a výstavy ODPADY-LUHAČOVICE 2022