ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Firma JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. se sídlem ul. Uherskobrodská 984, Luhačovice je poradenská, projektová a konzultační firma, podnikající v oblasti nakládání s odpady. Naše firma má praktické zkušenosti se zaváděním tříděného odpadu v regionu. Vzhledem k nutnosti neustálého prověřování nových technologií, systémů a novinek v praxi, jsme začali provozovat svoz, třídění a kompostování odpadů. V současné době provozujeme celý komplexní systém nakládání s odpady, včetně provozu recyklačního dvora, svozu a likvidace nebezpečných odpadů, sběrny recyklovatelných surovin a odbytu vytříděných odpadů.

Trvale patří k prioritám firmy ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance.

Pro jejich splnění přijímá vedení firmy tyto zásady:

Všichni zaměstnanci firmy jsou odpovědni za plnění těchto zásad politiky environmentu.

 

V Luhačovicích dne 9.2.2006

Vydalo vedení organizace: Ing. Josef Gabryš, jednatel

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008