Závazná přihláška do soutěže Kompost roku 2016

Pozn.: * povinné údaje
I. Identifikace přihlášeného subjektu:  
Obchodní jméno/jméno osoby: *
Evidenční/registrační číslo:*
Ulice a čp:*
Město:*
PSČ: *
IČO *
DIČ
Tel., fax, mobil: *
E-mail: *
Jednatel/zodpovědná osoba společnosti:*
Doručovací adresa:
Kontaktní osoba  
Jméno:*
Telefon:
E-mail:*
  
 

Vzorky kompostů zasílejte nejpozději do 31.7.2016 na adresu:

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

Uherskobrodská 984

763 26 Luhačovice

 

 

II. Podmínky soutěže

1) Každá přihllášená osoba/společnost může zaslat pouze jeden vzorek kompostu. Velikost zaslaného vzorku musí být min. 5 l, max. 10 l.

2) Jednatel nebo zodpovědná osoba společnosti ručí za informaci, že daný subjekt má platné Rozhodnutí o registraci hnojiva u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "ÚKZÚZ).

3) Každý dodavatel vzorku kompostu dává současně se vzorkem i Příbalový leták kompostu a aktuální laboratorní rozbor kompostu provedený akreditovanou laboratoří v roce 2015. Příbalový leták i laboratorní rozbor budou nedílnou součastí této Závazné přihlášky.

4)Termín uzávěrky závazných přihlášek je nejpozději do 30.6.2016. Prosíme o dodržení tohoto termínu a zaslání vaší přihlášky včas.

5) Termín odeslání vzorku kompostu na výše uvedenou adresu je nejpozději do 31.7. 2016.

 

III. Vysvětlivky a další informace k soutěži

1) Doručovací adresa nebo kontaktní email: po skončení hodnocení kompostu budou zpracovány výsledky všech přihlášených subjektů, které se zúčastnily. Z důvodu anonymity nebude u hodnocení uvedeno jméno osoby ani název společnosti ale pouze pořadové číslo vzorku kompostu. Zveřejněny budou pouze první tři místa, v případě zájmu Vám však zašleme konečné výsledky hodnocení Vašeho kompostu a to bude na kontaktní email nebo na uvedenou doručovací adresu.

2) Nejlepší 3 komposty budou ohodnoceny diplomem a budou zveřejněny na oficiální stránce kongresu www.jogaluhacovice.cz/kongres a v odborných časopisech.

 

 

Prohlašujeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. (zde uvedete souhlasím).*

 
 

mediální partner

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008