SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ XX. ROČNÍKU 

CENY KARLA VELKA  2018

 

XX.  ROČNÍK  CENY  KARLA  VELKA  2018

Ing. Karel Velek (1926-1996) byl předním českým odborníkem v oblasti odpadového hospodářství, popularizátorem problematiky odpadů a obětavým pracovníkem Československé společnosti pro životní prostředí. Od roku 1998 se u příležitosti kongresu Odpady-Luhačovice jako zvláštní projev uznání jednotlivci za mimořádně precizní a tematicky přínosnou odbornou diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství uděluje Cena Karla Velka .

 

Na oficiální internetové stránce mezinárodního  kongresu a výstavy  ODPADY – LUHAČOVICE 2018

www.jogaluhacovice.cz/kongres   zástupce VŠ  vyplní závaznou přihlášku a zaregistrují se do soutěže pro rok 2018.

Každá přihlášená fakulta  může nominovat  max. 2 diplomové práce. Tyto práce zašle doporučeně na MŽP-  knihovna. Po vyhodnocení budou všechny studentské práce řádně vráceny autorům.

Nezávislá komise odborníků vyhodnotí nejlepší 3 studentské práce a ty budou oceněny diplomem.

 

Diplomy budou předány v rámci  jubilejního XXVI. ročníku Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE 2018  druhý  pracovní den, ve čtvrtek 13.9.2018. Vyhodnocení studenti na 1.-3. místě se mohou zdarma zúčastnit všech 3 dnů Kongresu a výstavy. Současně vždy 1 zástupce z fakulty, jejíž student se umístil na 1.-3. místě má zdarma vstup do všech prostor Kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE.

 

Ing. Josef Gabryš

ředitel kongresu a výstavy

ODPADY – LUHAČOVICE 2018

 

 

ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE PRO UDĚLENÍ CENY KARLA VELKA 2018:

 

Hodnotící komise: doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. - ČZU, Ing. Gabriela Buda-Šepeĺová, Ph.D.  CENIA, Ing. Bohumil Černík, Ph.D., Ing. Josef Gabryš, Ing. Věra Kreníková - UJEP, Ing. Zuzana Havlová  SFŽP, PhDr. Věra Havránková  MPO, Ing. Dana Sládková, Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

 

 

PROGRAM  SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ  CKV 2018   ČTVRTEK – 13. 09. 2018

 

 

 

 

15.00-15.02

15.02-15.08              

15.08-15.14

15.14-15.15

                                                                               

 

Zahájení slavnostního  vyhlášení 20. ročníku CKV 2018                    Ing. Josef Gabryš

Vzpomínka  na Ing. Karla Velka, odborníka v oblasti ŽP         Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Představení a vyhlášení  vítězných  diplomových prací  2018  Ing. Bohumil Beneš

Ukončení slavnostního vyhlášení 20. ročníku CKV 2018               Ing. Josef Gabryš

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008