Závazná přihláška do XXI. ročníku Ceny K.Velka

Pozn.: * povinné údaje

 

Identifikace vysoké školy:
název vysoké školy: *
fakulta, katedra:*
IČO:
tel/email:*
proděkan pro pedagogiku:*
kontaktní osoba, tel., email: *
vedoucí diplomové práce, tel, email: *
specializace:

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE
 

 

1) Každá přihlášená fakulta má právo přihlásit max. 2 diplomové práce.

2) Proděkan pro pedagogiku jako odpovědný zástupce fakulty garantuje, že přihlášené diplomové práce studentů jsou vytvořené v daném roce.

3) Termín závazných přihlášek je do 30. 6. 2022.
Prosíme o dodržení tohoto  termínu a zaslání Vaší přihlášky včas.

4) Termín odeslání diplomových prací v elektronické podobě mailem na adresu: joga@jogaluhacovice.cz např. přes Úschovnu je nejpozději do 31.8.2022.

5) Diplomové práce budou odeslány v elektronické podobě na adresu:

 JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

Marcela Brázdilová

joga@jogaluhacovice.cz

Organizační garant kongresu

Uherskobrodská 984

763 26 LUHAČOVICE

 

6)  Fakulty, které se umístí na 1. – 3. místě  CKV 2022 mají právo delegovat 1 zástupce fakulty, který se může zdarma zúčastnit ve čtvrtek 15.září 2022 slavnostního vyhlášení CKV na JUBILEJNÍM XXX. ročníku Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY- LUHAČOVICE 2022.