NÁZEV PŘEDNÁŠKY
(velkými zvýrazněnými písmeny velikosti 12, centrovaný v řádku)
(prázdný řádek)
Příjmení a jméno autora (bez titulů) *
(zvýrazněnými písmeny velikosti 12, centrované v řádku)
(prázdný řádek)
Jméno(a) spoluautora (ů)
(centrované v řádku)
(dva prázdné řádky)
 
 
 ABSTRAKT
 Abstrakt příspěvku v rozsahu přibližně deset řádků musí být uvedený v anglickém jazyku.
 
 ZAČÁTEK PŘÍSPĚVKU
 
 Pokyny pro formální vypracovaní příspěvku
 
Příspěvek vypracovat v českém, slovenském nebo v anglickém jazyku.

Text příspěvku napsat na maximálně šest listů bílého papíru formátu A4 s normálními mezerami, s řádkováním jeden a půl (okraje: nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm, vpravo 2,5 cm, vlevo 2,5 cm, typ písma přednostně Times New Roman, velikost písma 12) a zarovnat na oba okraje. Text, obrázky, tabulky, grafy a ostatní časti příspěvku umístnit v ploše (160 x 247 mm) ohraničené rámečkem (rámeček netisknout). Pokud je to potřebné, začátek odstavce textu odsadit o 0,75 cm od levého okraje.

 


 

  * pod čarou na konci první strany uvést plné jméno, příjmení, tituly, funkci autora (autorů) a název organizace.

Strany nečíslovat.
Mezi jednotlivými odstavci nevynechávat řádky.
 
NADPISY kapitol psát velkými písmeny. Mezi kapitolami vynechat dva řádky.
Podnadpisy kapitol psát skloněným písmem. Mezi podkapitolami vynechat jeden řádek. Kapitoly a podkapitoly číslovat v desítkovém systému, např. 1.1.
 
Vzorce odsazovat od levého okraje. Výška vzorců by měla odpovídat výšce písmen textu. Vzorce číslovat v okrouhlých závorkách a před a za nimi vynechat jeden řádek, např.:   (1.1)

 

Obrázky, grafy a tabulky číslovat tak, aby odpovídaly k referencím v textu. Musí být číslované postupně v rámci textu s číslem a popisem centrovanými na střed řádku a uvedenými pod obrázky a grafy, např.:

 
Obr. 3
Kompostovací zařízení
 
     V případě tabulek popis umístnit nad tabulkou, centrovat na střed řádku, číslo tabulky umístnit s odsazením za jejím popisem v tom stejném řádku. Před a za obrázkem, grafem či tabulkou vynechat řádek.

Fotografie použité v textu musí být černobíle a vysoké kvality.

 Odkazy na literaturu psát čísly v hranatých závorkách, např. [15]. Seznam literatury uvést na konci příspěvku následujícím způsobem:

 
[1]   GASCH, R., PFÜTZNER, H.: Dynamika rotorov, SNTL Praha, 1980.
[2]   LEE, D., SIN, H., SUN, N.: Manufacturing of a Grafite Epoxy Composite Spindle for a Machine Tool, CIRP, 1985, číslo 1, strany 365 - 369.
 
Pozn.: formát sborníku bude A4, teda Váš rukopis budeme zmenšovat, proto obrázky, grafy, tabulky musí být v rukopisu dostatečně velké.

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008