AKTUÁLNÍ program XXXII. Mezinárodního

kongresU  a výstavy  „ODPADY – LUHAČOVICE 2024“

Luhačovice, 11.9. – 13.9.2024

 

 

Středa – 11. 9. 2024      HLAVNÍ TÉma  1. DNE KONGRESU:

                        RECYKLACE SOLÁRNÍCH  A FOTOFOLT. PANELŮ 

     09.00–11.30      -  RECYKLACE FOTOVOLT. PANELŮ…………………... ING. A. TITĚRA DEKONTA  IC

                            - Recyklace solárních panelů……………   DR. H. C. PROF. ING. Ľ. ŠOOŠ, Ph.D

                               (ZÍSKÁVÁNÍ KŘEMÍKU ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ)………….DĚKAN STROJNÍ FAKULTY STU BA)

                             - ZDROJ BIOUHLU Z TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ BIOODPADŮ………………

                               …………………………………..… ING. J.SEDLÁČKOVÁ, ING. P. JEVIČ, ING.P.HUTLA

11.30-12.00            DISKUZE

12.00-15.00            OBĚD

15.00-17.00            ODBORNÁ DISKUSE STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A FIREM

19.30-23.00           1. SPOLEČENSKÝ VEČER                       

 

 

 

Čtvrtek – 12. 9. 2024  Hlavní Téma  2. DNE kongresu:

09.00–11.30          LEGISLATIVA – VÝKLAD  NOVÝCH  ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK

                          – DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ZÁKONĚ Č. 541/2020 O ODPADECH……………….Ing. J. VÁŇA

                          ZÁKON Č.542/2020 O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ………Ing. J. VÁŇA

      VYHLÁŠKA Č. 169/2023 SB.O STANOVENÍ PODMÍNEK, PŘI JEJICHŽ

         SPLNĚNÍ PŘESTÁVÁ BÝT TAP Z ODPADU ODPADEM………………....... ING. J. GABRYŠ

                           -  NÁVRH NOVELIZACE VYHL.169/2023 – STANOVENÍM TEPELNÉHO PŘÍKONU

                              1 MW - MOŽNOST SPALOVÁNÍ ODPADŮ MIMO SPALOVNY …………... ING. J. GABRYŠ

                           -  ZÁKON Č. 543/2020 – KTERÝM SE MĚNÍ NĚKTERÉ ZÁKONY  V SOUVISLOSTI

                               S PŘIJETÍM ZÁKONŮ Č.541/2020 a 542/2020……………………………..

                           ZÁKON O OBALECH Č.477/2021 A  JEHO ZMĚNĚ…………………..……

                           ZÁKON  Č.243/2022 OMEZENÍ DOPADU VYBRANÝCH PLASTOVÝCH

                               VÝROBKŮ NA ŽP…………………………………………………………….…

                             

11.30-12.00           DISKUZE

12.00-15.00           OBĚD

15.00-15.15           SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ XXVI. CENY KARLA VELKA 2024

15.15-17.30          ODBORNÁ DISKUSE ODBORNÝCH FIREM, ST. SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

19.30-23.00          2. SPOLEČENSKÝ VEČER

 

 

 

Pátek – 13. 9. 2024  PROHLÍDKA AREÁLU SLUNEČNÍCH LÁZNÍ S VÝKLADEM

10.00–11.00        PROHLÍDKA  NOVĚ OTEVŘENÝCH SLUNEČNÍCH A ŘÍČNÍCH LÁZNÍ

11.0012.00        VÝKLAD HISTORIE LÁZNÍ S PRŮVODCEM A OCHUTNÁVKA „LUHAČOVICKÉ BYLINNÉ“

12.0512.10        UKONČENÍ XXXII. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU A VÝSTAVY "ODPADY - LUHAČOVICE 2024"

12.10-14.00        OBĚD