ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA DO XXVI. ROČNÍKU CENY

 KARLA VELKA 2024

 

 

I. IDENTIFIKACE PŘIHLÁŠENÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 

Název vysoké školy:

Fakulta, katedra:

Adresa:

IČO:

Tel:

 

Fax:

E-mail:

Proděkan pro pedagogiku:

 

Kontaktní osoba, telefon, mail:

 

Vedoucí diplomové práce:

 

 

Email:

Telefon:

 

Specializace:

 

II. PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

1) Každá přihlášená fakulta má právo přihlásit max. 2 diplomové práce.

2) Proděkan pro pedagogiku jako odpovědný zástupce fakulty garantuje, že

    přihlášené diplomové práce studentů jsou vytvořené v daném roce.

3) Termín závazných přihlášek je do 30.6.2024. Prosíme o dodržení tohoto  termínu a zaslání Vaší přihlášky včas.

4) Termín odeslání diplomových prací v elektronické podobě mailem na adresu: joga@jogaluhacovice.cz např. přes Úschovnu je nejpozději do 31.8.2024

5) Diplomové práce budou odeslány v elektronické podobě na adresu :

JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

organizační garant kongresu

joga@jogaluhacovice.cz

Uherskobrodská 984

763 26 LUHAČOVICE

 

6)  Fakulty, které se umístí na 1. – 3. místě  CKV 2024 mají právo delegovat

    1 zástupce fakulty, který se může zdarma zúčastnit ve čtvrtek 12.září 2024

    slavnostního vyhlášení CKV na  XXXII. ročníku Mezinárodního kongresu

    a výstavy ODPADY- LUHAČOVICE 2024.

    

 

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. Podpis: ……………………………………..                   

 

 

Datum:

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008