I. PANELOVÁ DISKUZE - STŘEDA 15.09. 2021


ÚČASTNÍCI  PANELOVÉ  DISKUZE:
Odborní přednášející:   

Odborné firmy:
          
Zástupci státní správy
a samosprávy :

Moderátoři panelové diskuze:
- ing. Jaroslav Váňa, CSc.
- ing. Josef Gabryš

Dr. Muňoz, VURV Chomutov
Jednatel Radek Lizec

- zástupce krajských úřadů
- zástupce magistrátů    
- zástupce městských úřadů
    
- ředitel kongresu - Ing. Josef Gabryš

    

                                  TÉMATA   1. PANELOVÉ   DISKUZE:


1) ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU
2) PREZENTACE  FIRMY COMPAG  MLADÁ BOLESLAV
3)REALIZACE PRVNÍHO PROJEKTU SPALOVÁNÍ  KALŮ  S  BIOODPADEM
4)VYUŽITÍ  FOTOVOLTAIKY PŘI  VÝROBĚ  BIOPALIVA Z KALŮ A BIOODPADU

DOBA  KONÁNÍ:     15. 09. 2021    15.00 – 17.00 hod. v kongresovém sále KD Elektra
VSTUP  POUZE  PRO ÚČASTNÍKY A VYSTAVOVATELE
KONGRESU A VÝSTAVY "ODPADY - LUHAČOVICE 2021".

 


 

II. PANELOVÁ DISKUZE - ČTVRTEK 16.09. 2021


ÚČASTNÍCI  PANELOVÉ  DISKUZE:
Odborní přednášející:   

Zástupci státní správy :
a samosprávy                                            

-  JUDr. Zdeňka Jirásková, MF ČR
-  JUDr. Dana Římanová, lektorka
-  Mgr. et  Mgr. Pavel Chodúr, zástupce vedoucího oddělení metodiky dozoru MV
-  zástupce krajských úřadů
-  zástupce magistrátů    
-  zástupce městských úřadů
 
Moderátoři panelové diskuze:
-  Ing. Jaroslav Váňa, CSC.,emeritní vědecký pracovník  
-  ředitel kongresu - Ing. Josef Gabryš
 

                                   TÉMATA   II. PANELOVÉ   DISKUZE:


1)    VYSVĚTLENÍ  PRÁVNÍ  ÚPRAVY  A KONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH POPLATKŮ
2)    „VÝHODY A NEVÝHODY“  JEDNOTLIVÝCH MÍSTNÍCH POPLATKŮ
3)    VÝKON SPRÁVY MÍSTNÍCH  POPLATKŮ  ZA KOMUNÁLNÍ  ODPAD
4)    NOVÉ POVINNOSTI PRO MĚSTA A ODBORNÉ FIRMY  PLYNOUCÍ
        Z NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH
5)    PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA O PODROBNOSTECH  NAKLÁDÁNÍ  S ODPADY       
6)    NÁVRH VYHLÁŠKY O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S NĚKTERÝMI VÝROBKY S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ
7)      NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ  V OBECNĚ ZÁVAZNÝCH  VYHLÁŠKÁCH  O STANOVENÍ OBECNÍHO SYSTÉMU
        ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ  O MÍSTNÍCH  POPLATCÍCH ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
                          

DOBA  KONÁNÍ:     16. 09. 2021    15.30 – 17.30 hod. v kongresovém sále KD Elektra
VSTUP  POUZE  PRO ÚČASTNÍKY A VYSTAVOVATELE
KONGRESU A VÝSTAVY "ODPADY - LUHAČOVICE 2021.

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008