PŘEDBĚŽNÝ program XXXI. Mezinárodního

kongresU  a výstavy ODPADY – LUHAČOVICE 2023

Luhačovice 13.9. – 15.9. 2023, Kulturní dům ELEKTRA

 

 

Středa – 13. 9. 2023   HLAVNÍ TÉma 1. DNE : TAP – VYUŽITÍ  ODPADŮ

09.00–11.30 – PRAKTICKÉ  ZKUŠENOSTI Z PROVOZU SUŠÁRNY...Ing.J.Kulíšek, ČOV PŘEROV

- VYHLÁŠKA Č. 169/2023 SB.– VÝKLAD…ING. JOSEF GABRYŠ

- Technologie MBÚ odpadů …INg.Jiří Fendrych, SOKOLOVSKÁ UHELNÁ

- TEPELNÉ VYUŽITÍ GASTROODPADŮ A SOLÁRNÍ ENERGIE….ING.JOSEF GABRYŠ

- EVIDENCE ODPADŮ V ROCE 2023……………………….………….……CENIA PRAHA

11.30-12.00 DISKUZE

12.00-15.00 OBĚD

15.00-17.00 ODBORNÁ DISKUSE- STÁTNÍ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A ODBORNÝCH FIREM

19.30 -22.00 1.SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA                       

 

 

 

Čtvrtek – 14. 9. 2023            Hlavní Téma 2. DNE: ZÁLOHOVÁNÍ

09.00–11.30 FUNGOVÁNÍ ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU NÁPOJOVÝCH OBALŮ v sr …..MARIÁN ÁČ,

                                                                                                                                                          GEN.REDITEL

                    Zálohový systém na PET lahve a plechovky v ČR

 

                                                                  ..........KRISTÝNA Havligerová,Iniciativa PRO ZÁLOHOVÁNÍ

                                                                  …......Coca Cola - Michal Dyttert, ředitel

                                                                   ……..Mattoni – Martin Veselý, manažer

                                                                   …….Kofola - Markéta Ryšková,  manažerka

                                                                                 

                   – LZE PROVOZOVAT VE MĚSTECH SOUČASNĚ  ZÁLOHOVÁNÍ PET LAHVÍ,

                      SVOZ PET LAHVÍ  A ODBĚR PET LAHVÍ  V OBCHODECH ?

11.30-12.00  DISKUZE

15:00-17:30  ODBORNÁ DISKUSE ODBORNÝCH FIREM,  STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

19.30-22.00  2. SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA

 

                   

 

Pátek – 15. 9.        EXKURZE VE SKLÁRNĚ STRÁNÍ  CERVA BOHEMIA

10.00 – 11.00  PROHLÍDKAPROVOZU SKLÁRNY  A RECYKLACE  SKLA V PRAXI

11.00 12.00  PROHLÍDKA VÝSTAVY  SKLA VČETNĚ MOŽNOSTI ZAKOUPENÍ SKLA

                       SE SLEVOU PRO  ÚČASTNÏKY KONGRESU V PODNIKOVÉ PRODEJNĚVE STRÁNÍ

12.05 12.10  UKONČENÍ XXXI. MEZINÁRODNÍHO KONGRESU A VÝSTAVY

                       ODPADY – LUHAČOVICE 2023

12.1014.00   OBĚD