I. PANELOVÁ DISkuze - STŘEDA 13.09. 2023

účastníci  panelové  diskuze:

Odborní přednášející:  

 

 

 

 

 

 

 

Odborné firmy:                                                         

 

 

         

 

 

Zástupci státní správy

a samosprávy :              

 

 

 

 

Moderátor panelové diskuze:

 

- Ing. Jiří Fendrych, Sokolovská uhelná

- Ing. Jaroslav Kulíšek, ČOV Přerov

- Ing. Josef Gabryš, JOGA LUHAČOVICE


 

 

 

 

- Sokolovská uhelná

- VaK, 

- ČOV PŘEROV


 

 

 

 

 

-zástupce krajských úřadů

- zástupce městských úřadů

 

 

 

 

ředitel kongresu - Ing. Josef Gabryš

 

 

 

 

                                  TÉMATA   1. panelové   DISkuze:

 

1)    VÝKLAD VYHLÁŠKY kterou se stanoví podmínky,

 KDY PŘESTÁVÁ  být palivo  z  Odpadu odpadem……………                                              

2)    KALY –LIKVIDACE v ČOV  PŘEROV………………ING. JAROSLAV KULÍŠEK                                                                    

3)    TAP - VÝROBA BIOPALIVA ……………. Ing. Jiří Fendrych                                                                      

4)    EVIDENCE ODPADŮ V ROCE 2023………………..………..…..CENIA

                                                                                                           


DOBA  KONÁNÍ:        13. 09. 2023    15.00 – 17.00 HOD. V KONGRESOVÉM SÁLE KD ELEKTRA

Vstup  pouze  pro účastníky a vystavovatele kongresu  a výstavy  "ODPADY - LUHAČOVICE 2023".

 

 

 

 

 

II. PANELOVÁ DISkuze - ČTVRTEK 14.09. 2023

účastníci  II. panelové  diskuze:

Odborní přednášející:  

 

 

 

 

Odborné firmy:

 

 

 

 

 

Senát ČR

 

 

Zástupci firem a  státní správy:                                       

 

 

 

- SPRÁVCA ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU SR....

   Marián Áč – generálny riaditeľ

   Miroslav Ďurači – projektový manažér

 

 

 

 

- Coca Cola - Michal Dyttert, ředitel pro korporátní záležitosti a   udržitelnost
- Kofola - Markéta Ryšková, projektová manažerka

- Mattoni – Martin Veselý, Public Affairs & Sustainability    manažer

- Iniciativa pro zálohování - Kristýna Havligerová, manažerka

 

 

- Josef Bazala, senátor, Výbor pro ŽP Senátu ČR

 

 

 

 

 - Ing. Hana Pacáková, vedoucí oddělení

   Odbor ŽP,nakládání s odpady, Jihočeský kraj

 - Ing. Renata Ladmanová

   odbor životního prostředí,Magistrát města Kladna

 - zástupce městských úřadů

 

Moderátor panelové diskuze:

 

 

- ředitel kongresu - Ing. Josef Gabryš

 

 

                          TÉMATA   II. panelové   DISkuze:

 

1) PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI  ZE SYSTÉMU ZÁLOHOVÉHO SYSTÉMU sr……Správca

správní rady Spravca zálohového systému SR          

2) JAKÝ BUDE MÍT VLIV ZÁLOHOVÁNÍ PET lahví NA EKONOMIKU

   SVOZU PLASTŮ VE MĚSTECH A OBCÍCH 

3) LZE PROVOZOVAT VE MĚSTECH SOUČASNĚ  ZÁLOHOVÁNÍ PET lahví, SVOZ

    PET LAHVÍ VE  ŽLUTÝCH KONTEJNERECH(EKOKOM) A ODEBÍRÁNÍ PET LAHVÍ  V OBCHODNÍCH    

    ŘETĚZCÍCH ?                                                                      

 

 

DOBA  KONÁNÍ:        14. 09. 2023    15.00 – 17.30 HOD. V KONGRESOVÉM SÁLE KD ELEKTRA

Vstup  pouze  pro účastníky a vystavovatele

kongresu a výstavy  "ODPADY - LUHAČOVICE 2023 “.

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008