SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ XXIV. ROČNÍKU 

CENY KARLA VELKA  2022

 

XXIV.  ROČNÍK  CENY  KARLA  VELKA  2022

                Ing. Karel Velek (1926-1996) byl předním českým odborníkem v oblasti odpadového hospodářství, popularizátorem problematiky odpadů a obětavým pracovníkem Československé společnosti pro životní prostředí. Od roku 1998 se u příležitosti kongresu Odpady-Luhačovice jako zvláštní projev uznání jednotlivci za mimořádně precizní a tematicky přínosnou odbornou diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství uděluje Cena Karla Velka .

 

Na oficiální internetové stránce mezinárodního  kongresu a výstavy  ODPADY – LUHAČOVICE 2022

www.jogaluhacovice.cz(kongres   zástupce VŠ  vyplní závaznou přihlášku a zaregistrují se do soutěže pro rok 2022.

Každá přihlášená fakulta  může nominovat  max. 2 diplomové práce. Po vyhodnocení budou všechny studentské práce řádně vráceny autorům.

Nezávislá komise odborníků vyhodnotí nejlepší 3 studentské práce a ty budou oceněny diplomem.

 

Diplomy budou předány v rámci  XXX. ročníku Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE 2022  druhý  pracovní den, ve čtvrtek  15.9.2022. Vyhodnocený studenti na 1.místě se může zdarma zúčastnit všech 3 dnů kongresu a výstavy. Současně vždy 1 zástupce z fakulty, jejíž student se umístil na 1.místě má zdarma vstup do všech prostor kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE.

 

Ing. Josef Gabryš

ředitel kongresu a výstavy

ODPADY – LUHAČOVICE 2022

 

 

ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE PRO UDĚLENÍ CENY KARLA VELKA 2022:

 

Hodnotící komise:Ing. Bohumil Černík, Ph.D. , Ing. Josef Gabryš – JOGA LUHAČOVICE,s.r.o., ,Ing. Zuzana Havlová - SFŽP, Ing. Jaroslav Váňa, CSc.- emeritní vědecký pracovník,  Ing. Gabriela Šepelová – CENIA, Ing. Dana Sládková

 

 

PROGRAM  SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ  CKV 2022  JE VE  ČTVRTEK – 15.09. 2022

 

 

 

 

15.00-15.02

15.02-15.08              

15.08-15.10

                                                                               

 

Zahájení slavnostního  vyhlášení 24. ročníku CKV 2022         Ing. Josef Gabryš

Představení a vyhlášení  vítězných  diplomových prací            moderátor akce

Ukončení slavnostního  vyhlášení 24. ročníku CKV 2025       moderátor akce     

 

 

 

 

     
                             

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008