I. PANELOVÁ DISkuze - STŘEDA 14.09. 2022

účastníci  panelové  diskuze:

Odborní přednášející:  

 

 

 

 

 

 

 

Odborné firmy:                                                         

 

 

         

 

Zástupci státní správy

a samosprávy :              

 

 

 

Moderátor panelové diskuze:

 

- Ing. Jaroslav Váňa, CSc.,emeritní profesor
- Ing. O. Zwetller, ARKO

- Ing. M. Kos, ARKO Technology

- Ing. J. Valta, CENIA Praha

-Ing.  P. Bažil, CENIA Praha

 

 

 

- ARKO  Technology

- VaK, Sovak

- ČOV

- Cenia Praha

 

 

 

-zástupce krajských úřadů

-zástupce magistrátů   

- zástupce městských úřadů

 

 

 

  ředitel kongresu - Ing. Josef Gabryš

 

 

 

 

                                  TÉMATA   1. panelové   DISkuze:

1)    VÝKLAD VYHLÁŠKY kterou se stanoví podmínky, KDY PŘESTÁVÁ  být

palivo  z  Odpadu odpadem…………………….…………….…Ing. J. VáŇA, CSc

2)    SUŠENÍM ČISTÍRENSKÝCH KALŮ K VÝROBĚ BIOPALIVA……..ing. O. ZweTtler,M. KOS

3)    VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE K BIOLOGICKÉMU SUŠENÍ PŘI

VÝROBĚ BIOPALIV……………………………………………………ing.J. Gabryš   

4)    STUDIE PROVEDITELNOSTI LIKVIDACE KALŮ DLE NOVÉ VYHLÁŠKY – VARIANTY EKONOMICKÉHO POSOUZENÍ LIKVIDACE KALŮ………….…Ing. J.VÁŇA, CSc

6)    EVIDENCE ODPADŮ PODLE NOVÉHO ZÁKONA O ODPADECH…..ING.JIŘÍ VALTA, CENIA

                                                                                                           ...ING. PETR  BAŽIL,CENIA

 

DOBA  KONÁNÍ:        14. 09. 2022    15.00 – 17.00 HOD. V KONGRESOVÉM SÁLE KD ELEKTRA

Vstup  pouze  pro účastníky a vystavovatele kongresu  a výstavy  "ODPADY - LUHAČOVICE 2022".

 

II. PANELOVÁ DISkuze - ČTVRTEK 15.09. 2022

účastníci  II. panelové  diskuze:

Odborní přednášející:  

 

 

 

 

Odborné firmy:

 

 

 

 

 

Zástupci firem a  státní správy :                                        

 

 

 

- RNDr. Libor Ambozek, exmistr ŽP ČR

- RNDr. Martin Bursík, , exmistr ŽP ČR

 

 

  

- Daniel Buryš, CEO Kofola, předseda správní rady Spravca  

                                             zálohového systému SR

- Martin Veselý, vnější vztahy, Mattoni

- Markéta Ryšková, project manager,

                                Kofola Československo a.s.

 

- KÚ,Magistrátů a MÚ

Moderátor panelové diskuze:

 

 

- ředitel kongresu - Ing. Josef Gabryš

 

 

                          TÉMATA   II. panelové   DISkuze:

1) PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI  ZE SYSTÉMU ZPĚTNÉHO ODBĚRU PET LAHVÍ

NA SLOVENSKU……………………….… Daniel Buryš, CEO Kofola  Československo, předseda

                                                                              správní rady Spravca zálohového systému SR          

2) CIRKULARITA NÁPOJOVÝCH OBALŮ, ZÁLOHOVÁNÍ  PET

     A PLECHOVEK + INICIATIVA PRO  ZÁLOHOVÁNÍ…………………Martin Veselý,  Mattoni

                                                                                           Markéta Ryšková, Kofola Československo                                                           &

 

     
                             

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008