Závazná přihláška do XIX. ročníku Ceny K.Velka

Pozn.: * povinné údaje

 

Identifikace vysoké školy:
název vysoké školy: *
fakulta, katedra:*
IČO:
tel/email:*
proděkan pro pedagogiku:*
kontaktní osoba, tel., email: *
vedoucí diplomové práce, tel, email: *
specializace:

 

PODMÍNKY SOUTĚŽE
 
 
 

1) Každá přihlášená fakulta má právo přihlásit max. 2 diplomové práce.

2) Proděkan pro pedagogiku jako odpovědný zástupce fakulty garantuje, že

přihlášené diplomové práce studentů jsou vytvořené v daném roce.

3) Termín závazných přihlášek je do 31.3.2017. Prosíme o dodržení tohoto  termínu a zaslání Vaší přihlášky včas.

4) Termín odeslání diplomových prací na MŽP je nejpozději do 15.7.2017

5) Diplomové práce budou odeslány na adresu : MŽP ČR

                                         Mgr. Jaroslava Kotrčová

                                               Odbor informatiky a provozu

                    Vršovická 65

                           100 10  Praha 10

 

6) Po skončení hodnocení budou diplomové práce zaslány zpět na fakulty nejpozději do 30.září 2017.

7)  Fakulty, které se umístí na 1. – 3. místě  CKV 2017 mají právo delegovat 1

zástupce fakulty, který se může zdarma zúčastnit ve středu 6.září 2017 slavnostního vyhlášení CKV na XXV. ročníku Mezinárodního kongresu a výstavy

ODPADY- LUHAČOVICE 2017.

 

V Luhačovicích 24.10. 2016                                                                                      JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.

 

Prohlašujeme, ževýše uvedené údaje jsou pravdivé  (zde uvedete souhlasím).*

 

 

 

 

 

 

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008