Přehled vítězů CKV od roku 1999:

 

Rok 1999

Název: LCA – posuzování životního cyklu obalů na minerální vody (PET a sklo)

Autor: M. Přibylová, VŠE Praha

 

Rok 2000

Název: Solidifikace/stabilizace odpadů pomocí asfaltových emulzí

Autor: Jaroslav Bachan, VUT Zlín

 

Rok 2001

Název: Silicifikace/stabilizace nespalitelného průmyslového odpadu pomocí asfaltových emulzí

Autor:  Petra Pumprlová, UTB Zlín

 

Rok 2003

Název: Návrh systému nakládání s vyřazeným elektroodpadem

Autor:  David Beneš, ČZU Praha 

 

Rok 2004

Název: Vliv sorpce na účinnost technologie in-situ chemické oxidace

Autor:  Petr Beneš, VŠCHT Praha – 1. MÍSTO

Název: Aplikácia GIS v odpadovom hospodársve – skládka odpadu Považský Chlmec

Autor: Katarína Krasňanová, Žilinská univerzita v Žilině – 1. MÍSTO

 

Rok 2005

Název:  Možnosti využití prevenčních postupů v odpadovém hospodářství konzervárenského podniku

Autor: Eva Šimánková, MZLU Brno – 1. MÍSTO

 

Rok 2006

Název: Použitie recyklovaných zmesí do podkladových vrstiev stmelených asfaltovým spojovém

Autor:  Marián Kusenda, Slovenská technická univerzita Bratislava

 

Rok 2007

Název: Surovinové využití odpadních produktů ze spalovacích procesů

Autor:  Jiřina Sucharová, VŠCHT Praha

 

Rok 2008

Název: Analýza a návrh inovace odpadového hospodářství ve společnosti Hutchinson s.r.o.

Autor: Jiří Pešta, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická,

 

 

Rok 2009

Název: Návrh sanace odvalů po hlubinné těžbě uranu na Českolipsku

Autor: Lenka Rychtaříková, Univerzita J. E. P. v Ústí nad Labem, Fakulta ŽP

 

Rok 2010

Název: Využití odpadní pryžové drti z pneumatik jako plniva do geopolymeru

Autor: Ing. Hana Koníčková, Univerzita Tomáše Bati, fakulta technologická

 

Rok 2011

Název: Využití kontaktních testů fytotoxicity při hodnocení vedl. energetických produktů

Autor: Ing. Zuzana Jozífková, VUT Brno, FCH

 

Rok 2012

Název: Recyklace vypotřebovaných nikl-metalhydridových baterií

Autor: Ing. Šárka Neumannová, VŠCHT Praha, fakulta chemické technologie

 

Rok 2013

Název: Zpětný odběr a recyklace kovových obalů

Autor: Ing. Jana Mitrovská, ČZU Praha, fakulta životního prostředí

 

Rok 2014

Název: Problematika recyklace kovu použitého při homocoupling reakci

Autor: Ing. Miroslav Šimek, Iniverzita Pardubice, fakulta chemicko-technologická

 

Rok 2015

Název: Modulárny systém spracovania karosérií starýh vozidel

Autor: Ing. Juraj Jakubík, STUBA Bratislava, Strojnícká fakulta

 

Rok 2016

Název: Produkce odpadů ve strojírenství se zaměřením na výrobu pístů ve společnosti KS Kollbenschmidt Czech Republic, a.s.

Autor: Ing. Kateřina Kandlová, Univerzita J.E. Purkyně Ústí n. Labem, fakulta životního prostředí

 

 

 

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008