SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ XVIII. ROČNÍKU 

CENY KARLA VELKA  2017

 

XIX.  ROČNÍK  CENY  KARLA  VELKA  2017

Ing. Karel Velek (1926-1996) byl předním českým odborníkem v oblasti odpadového hospodářství, popularizátorem problematiky odpadů a obětavým pracovníkem Československé společnosti pro životní prostředí. Od roku 1998 se u příležitosti kongresu Odpady-Luhačovice jako zvláštní projev uznání jednotlivci za mimořádně precizní a tematicky přínosnou odbornou diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství uděluje Cena Karla Velka .

 

Na oficiální internetové stránce mezinárodního  kongresu a výstavy  ODPADY – LUHAČOVICE 2017

www.jogaluhacovice.cz/kongres   zástupce VŠ  vyplní závaznou přihlášku a zaregistrují se do soutěže pro rok 2017.

Každá přihlášená fakulta  může nominovat  max. 2 diplomové práce. Tyto práce zašle doporučeně na MŽP-  knihovna. Po vyhodnocení budou všechny studentské práce řádně vráceny autorům.

Nezávislá komise odborníků vyhodnotí nejlepší 3 studentské práce a ty budou oceněny diplomem.

 

Diplomy budou předány v rámci  jubilejního XXV. ročníku Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE 2017  druhý  pracovní den, ve čtvrtek 7.9.2017. Vyhodnocení studenti na 1.-3. místě se mohou zdarma zúčastnit všech 3 dnů Kongresu a výstavy. Současně vždy 1 zástupce z fakulty, jejíž student se umístil na 1.-3. místě má zdarma vstup do všech prostor Kongresu a výstavy ODPADY - LUHAČOVICE.

 

Ing. Josef Gabryš

ředitel kongresu a výstavy

ODPADY – LUHAČOVICE 2017

 

 

ČLENOVÉ HODNOTITELSKÉ KOMISE PRO UDĚLENÍ CENY KARLA VELKA 2017:

 

Hodnotící komise: doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D. – ČZU, Ing. Bohumil Černík, Ph.D. , Ing. Josef Gabryš – JOGA LUHAČOVICE,s.r.o., PhDr. Věra Havránková – MPO, ,Ing. Zuzana Havlová - SFŽP, Ing. Jaroslav Váňa, CSc.- emeritní vědecký pracovník, Ing.Věra Kreníková  – UJEP Ústí nl., Ing. Gabriela Šepelová – CENIA

 

 

PROGRAM  SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁNÍ  CKV 2017   ČTVRTEK – 07.09. 2017

 

 

 

 

15.00-15.02

15.02-15.08              

15.08-15.14

15.14-15.15

                                                                               

 

Zahájení slavnostního  vyhlášení 19. ročníku CKV 2017                    Ing. Josef Gabryš

Vzpomínka  na Ing. Karla Velka, odborníka v oblasti ŽP         Ing. Jaroslav Váňa, CSc.

Představení a vyhlášení  vítězných  diplomových prací  2017  Ing. Jan Gallas,MZe.

Ukončení slavnostního vyhlášení 16. ročníku CKV 2017               Ing. Josef Gabryš

 

 

 

 

 

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008