ODBORNÉ ŠKOLENÍ ODPADOVÝCH HOSPODÁŘŮ FIREM

v rámci  XXV. Mezinárodního kongresu a výstavy

ODPADY – LUHAČOVICE 2017

Luhačovice 6.9. – 8.9. 2017, Kulturní dům ELEKTRA

 

 

Středa – 6. 9. 2017

09.00–09.10  Zahájení kongresu a výstavy

09.15- 11.30 Hlavní téma kongresu - nová legislativa v odpadech         JUDr. Dana Římanová

                        - nové povinnosti pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady

                        - nové povinnosti při evidenci odpadů – hlášení o produkci odpadů

                        - Přestupkový zákon s platností od 1.7.2017 - výklad  a diskuze             

                        - nové přestupky právnických osob na úseku OH

11.30-12.00 DISKUZE

12.00-15.00 Oběd

15.15-17.30 ODBORNÁ DISKUSE FIREM A ÚČASTNÍKŮ Z MĚSTSKÝH ÚŘADŮ A SBĚRNÝCH DVORŮ

 

19.30 -22.00 1.SPOLEČENSKÝ VEČER v KD ELEKTRA                       

 

 

 

Čtvrtek – 7. 9. 2017

 09.00- 11.30    1. Zkušenosti s aplikací Vyhlášky o zpracování a použití

                               kalů v praxi v roce 2017                                     ing. Michaela Budňáková,Mze

                           2. Využití kalů z městských ČOV                          ředitel odboru Mze, ing. Gallas

                           3  Kompostování gastroodpadů, kalů z ČOV                 ing. Jaroslav Váňa,CSc.

                           4. Přehled kompostáren v ČR, které nabízejí příjem

                               bioodpadu a kalů – mapa dle jednotlivých regionů           ing. Josef  Gabryš

11.30-12.00 DISKUZE

15.00-15.15  Slavnostní vyhlášení XIX. ročníku „Ceny Karla Velka 2017“

15:00-17:30 ODBORNÁ DISKUSE FIREM A ÚČASTNÍKŮ Z MĚSTSKÝH ÚŘADŮ A SBĚRNÝCH DVORŮ

19.30-22.00  2. SPOLEČENSKÝ VEČER V KD ELEKTRA

 

 

 

Pátek – 8. 9. 2017

09.0    – 12.00   EXKURZE NA KOMPOSTÁRNĚ  SLAVIČÍN

                    -     prohlídka provozu včetně hygienizace gastroodpadů

-          výzkum a vývoj technologie výroby biopaliva z gastroodpadů s využitím alternativního zdroje energie- fotovoltaika