ODBORNÉ ŠKOLENÍ PRO PRACOVNÍKY LOGISTICKÝCH CENTER FIREM

Luhačovice 6.9. – 7.9. 2017, Kulturní dům ELEKTRA

 

 

Středa – 6. 9. 2017

09.00–09.10  Zahájení odborného školení

09.15- 11.30 Hlavní téma kongresu - nová legislativa v odpadech         JUDr. Dana Římanová

                        - nové povinnosti pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady

                        - nové povinnosti při evidenci odpadů – hlášení o produkci odpadů

                        - Přestupkový zákon s platností od 1.7.2017 - výklad  a diskuze             

                        - nové přestupky právnických osob na úseku OH

11.30-12.00 DISKUZE

12.00-15.00 Oběd

15.15-17.30 ODBORNÁ DISKUSE PRACOVNÍKŮ SPRÁV BUDOV A LOGISTICKÝCH CEDNTER

 

 

 

Čtvrtek – 7. 9. 2017

 09.00- 11.30    1. Zkušenosti s aplikací Vyhlášky o zpracování a použití

                               kalů v praxi v roce 2017                                     ing. Michaela Budňáková,Mze

                           2. Využití kalů z městských ČOV                          ředitel odboru Mze, ing. Gallas

                           3  Kompostování gastroodpadů, kalů z ČOV                 ing. Jaroslav Váňa,CSc.

                           4. Přehled kompostáren v ČR, které nabízejí příjem

                               bioodpadu a kalů – mapa dle jednotlivých regionů           ing. Josef  Gabryš

11.30-12.00 DISKUZE

15.00-15.15  Závěrečné testy, přezkoušení a vydání Akreditace účastníkům školení

 

 

 

 

hledání na serveru:
@ webdesign by MYLEE Design (c) 2008